CAS sistemi, makine operatörlerini, donanımlı yayaları gözlemler, tespit eder ve uyarır. Saha yöneticilerine ve mevcut problemlerin kontrol merkezlerine bildirim gönderir.

Maden araçlarının çoğunun boyutları ve doğal kör noktaları, operatörlerin yayalardan, makinelerden ve araçlardan haberdar olmasını imkansız kılıyor. CAS, öngörülü algılama sistemi ile sürücünün farkındalık seviyesinin önemli ölçüde artmasını sağlar ve görsel ve sesli uyarı verir.

- Seviye 7-8-9 için CAS içinde dikkate alınan ergonomik faktörler
- Farkındalık: CAS yardımıyla tehlikeyi görme
- Anlama: CAS'ın yardımıyla tehlikeyi anlama
- Tehlikenin tahmini: Tehlikenin değişebileceği olası yolların tahmini
- Eylem planına ilişkin karar: Örneğin, eğriyi, yolu, yavaşlamayı, durmayı, hareketsiz kalmayı değiştir.
- Uyarı: Örn. vites küçültün, servis frenlerini uygulayın, mevcut yolu koruyun.