Yeraltı Madenciliği için Personel Konumlandırma ve Kaza Önleme Sistemi

RealTrac Kaza Önleme Sistemi

Ürün, kötü görüş koşullarında araç, makine ve personel arasındaki çarpışmaları engellemek için geliştirilmiştir.

Avantajlar:

 • Araç çevresinde 360° izleme
 • 1 metreye kadar doğrulukla başka bir nesneye olan mesafeyi ve yönünü algılama
 • Gerektiği gibi yapılandırma yeteneğine sahip üç kontrol bölgesi
 • Sistem bağımsız olarak çalışabildiği gibi diğer sistemlere de entegre edilebilir.
 • Kısa sürede yatırımın geri dönüşü

Çalışma Prensibi ve Bileşenleri

Sistem, bir aracın etrafındaki ortam hakkında durumsal bir farkındalık sağlar; önceden ayarlanmış bölgelerde araç, personel veya nesnelerin varlığını algılar. RealTrac Collision Awareness etiketi ile donatılmış herhangi bir nesne, araç veya personel önceden ayarlanmış bölgelere girer girmez sistem somut, sesli ve görsel sinyaller verir. Uyarılar şunlar tarafından verilir:

 

Makinelerden sesli uyarı, sirenlerin veya kornaların etkinleştirilmesi

Personel ünitelerinde titreşimle uyarı

Madenci kask lambasının yanıp sönmesi

Araç lambalarının yanıp sönmesi veya diğer görsel sinyallerin etkinleştirilmesi

Uyarıların yoğunluğu, kontrol bölgesine bağlı olarak yapılandırılabilir.

RealTrac Konumlandırma

Ürün, çeşitli radyo teknolojilerini kullanarak madencilerin, maden makinelerinin ve diğer nesnelerin çeşitli maden seviyelerinde, yüzlerde, duraklarda konumlarını tespit etmeyi amaçlar.

Avantajlar:

 • Yer altı maden işletmeciliğinde yasal gereklilikleri ve endüstriyel güvenlik düzenlemelerini karşılar.
 • Mevcut yer altı maden altyapısını kullanabilir.
 • Donanım madenci lambasına yerleştirilebilir ve bir madencinin ek ekipmana ihtiyacı yoktur.
 • Sistemin modülerliği, gerektiğinde daha fazla işlevsellik eklenmesini sağlar.
 • Tek bir altyapı nedeniyle, donanımlar ekleyerek bölgesel bir konumlandırmayı kesin konumlandırmaya yükseltme olasılığı vardır.
 • Açık protokol (API) aracılığıyla entegrasyon, verilerin İK kayıt tutma sistemi, bilgisayar destekli süreç kontrol sistemi vb.
 • Eylem planına ilişkin karar: Örneğin, eğriyi, yolu, yavaşlamayı, durmayı, hareketsiz kalmayı değiştir.
 • Uyarı: Örn. vites küçültün, servis frenlerini uygulayın, mevcut yolu koruyun.